Tervetuloa Etnika-Kainuu ry:n kotisivuille!

Etnika-Kainuu ry on maahanmuuttajia palveleva yhdistys.

Etnika-Kainuu ry toimii vapaaehtoispohjalta ja tarkoituksena Kainuussa asuvien ulkomaalaisten auttaminen, neuvonta, ohjaaminen, kotoutumisen ja työllistymisen yleisten edellytysten edistäminen.

Yhdistyksen tavoitteena on kulttuuriperinteiden kuten oman äidinkielen vaaliminen, kulttuurivaihdon ja vapaa-ajanviettotapojen kehittäminen, eri kulttuurien välisen tuntemuksen lisääminen sekä ystävyyssuhteiden edistäminen suomalaisten ja eri kulttuureista tulleiden välillä.

Yhdistyksen tavoite on myös edistää tasa-arvoa, suvaitsevaisuutta ja hyvien suhteiden kehittymistä maahanmuuttajien ja suomalaisten välillä. Käytännön toimintaa ovat olleet mm. neuvonta, erilaiset tiedotustoiminnat, virkistystapahtumat, erilaiset kerhot, liikunta, juhlat, retket, koulutukset ja perheleirit.

______________________________________________________________________________

Welcome to the Etnika-Kainuu ry website!

Etnika-Kainuu ry is an association for immigrants.

The Etnika-Kainuu ry operates on a voluntary basis and aims to assist, counsel,
guide, promote the general conditions of integration and employment for foreigners living in Kainuu.

The aim of the association is to nurture cultural traditions such as their mother tongue, develop cultural exchanges and leisure activities, increase knowledge among different cultures and promote friendships between Finnish and different cultures.

The association's aim is also to promote equality, tolerance and the development of good relations between immigrants and Finns. Practical activities have been counseling, various information
activities, recreational events, various clubs, sports, parties, excursions, education and family camps.

_______________________________________________________________________________

Добро пожаловать на сайт Etnika-Kainuu ry!

Этника-Кайнуу - это ассоциация иммигрантов.

Etnika-Kainuu ry действует на добровольной основе и направлена на оказание помощи, консультирование, руководство, содействие общим условиям интеграции и занятости для иностранцев Кайнуу.

Целью ассоциации является воспитание культурных традиций, таких как родной язык, развитие культурных обменов и досуга, расширение знаний между различными культурами и развитие дружбы между финской и другой культурой.

Цель ассоциации также заключается в содействии равенству, терпимости и развитию хороших отношений между иммигрантами и финнами.

Практическая деятельность консультации, различные информационные мероприятия, развлекательные мероприятия, различные клубы, спорт, вечеринки, экскурсии, тренировки и
семейные лагеря.

_______________________________________________________________________________

مرحبًا بكم فى الصفحة الرسمية لإتنيكا كاينو

.إتنيكا كاينو هي منظمة اجتماعية للمهاجرين

منظمة إتنيكا كاينو تُدارعلى أساس التطوع وتهدُف إلى مساعدة، نُصح، ارشاد وتهيئة الأجواء العامة للاندماج

.والعمل للمهاجرين المقيمين فى إقليم كاينو

هدف المنظمة هو رعاية العادات الثقافية مثل اللغة الأم
تنمية تبادل الثقافات والأنشطة الترفيهية، زيادة المعرفة بين مختلف الثقافات وتقوية الصداقات بين الشعب الفنلندي
.والثقافات المختلفة

ومن أهداف المنظمة أيضاً تعزيز المساواة والتسامح وتقوية

. العلاقات الجيدة بين المهاجرين والشعب الفنلندي

ومن بين الأنشطة العملية أيضاً يتم تقديم الاستشارات

مختلف المعلمومات وتنظيم الأحداث الترفيهية، مختلف

النوادي، الرياضات، الإحتفالات، الرحلات، الأنشطة

.التعليمية والمعسكرات العائلية